Podmínky použití
Podmínky použití určují vztah mezi:
1. Partnerem,
a
2. společností linktogame.pl :
Mellongames S.A.
Mysłowicka 2A
01-612 Warsaw
Poland
Tax ID: 7010259915
Company ID: 142606847
KRS: 0000407529
Základní pojmy v podmínkách:
  1. Podmínky - znamenají tento dokument
  2. Uživatel - každá fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaná na stránce linktogame.pl
  3. Inzerent - každá fyzická nebo právnická osoba, která naváže spolupráci s naším systémem linktogame.pl jako inzerent
  4. Partner - každá fyzická, nebo právnická osoba, která se podílí na systému linktogame.pl
Základní ustanovení:
  1. Předmětem těchto podmínek je ustanovit spolupráci mezi organizací a Partnerem, za účelem podpory produktů inzerentů, použitím služeb financovaných z jeho prostředků, nebo materiálů a nástrojů, které poskytne organizátor přes počítačový systém Organizér.
  2. K připojení do sítě linktogame.pl je nutné souhlasit s podmínkami použití, a je nutné, aby zaměstnanec schválil Váš účet.
  3. Pouze stránky, které jsou vedeny osobami staršími 18-ti let, mohou být přijaty do systému linktogame.pl. V případě, že má Partner omezenou způsobilost k právním úkonům, požadujeme k uzavření dohody předložení o souhlasu patentu nebo souhlasu právních zástupců, který bude v psané formě a bude nám poslán na e-mail.
  4. Naše reklamy nesmí být umístěny na prázdných stránkách, nebo na stránkách bez hodnotného obsahu.
  5. Kód vygenerovaný společností linktogame.pl, musí být zkopírován na stránku bez úpravy.
  6. Všechny metody generování falešných kliknutí, registrací nebo automatického zobrazování reklam jsou zakázány. Je zakázáno předávat, opakovaně klikat na reklamy, umisťovat pobídky ke kliknutí a používat programy, které simulují kliknutí. Je zakázáno uvádět odkazy či bannery na jiné, než oznámené webové stránky. Každý partner potřebuje vědět, kde je odkaz, a pokud je to nutné, musí nám to dokázat.
  7. Každý uživatel má přístup ke statistikám.
  8. Můžete kdykoli a i bez udání důvodů ukončit inzerci, odstraněním kódu vloženého z webu linktogame.pl. Správci systému mohou také kdykoliv a bez udání důvodu ukončit vztah s partnerem.
  9. Uživatel souhlasí s tím, že společnost linktogame.pl může používat jeho jméno v prezentacích, propagačních materiálech, finančních výkazech, seznamu stránek, se kterými spolupracujeme, vysledcích hledání a doporučených stránkách, pouze za účelem informování o spolupráci mezi Uživatelem a Organizací. Uživatel také souhlasí s tím, že mu budou zasílány novinky a informace o společnosti.
  10. Síť linktogame.pl si vyhrazuje právo zrušit, nebo pozastavit, zveřejňování reklamy z jakéhokoliv důvodů. Síť linktogame.pl si také vyhrazuje právo, nevyplatit finanční vyrovnání v případě porušení Podmínek použití.
  11. Pokud dojde k porušení autorkých práv uživatelem - použití obsahu stránek ve vlastnictví jiné osoby - je za toto jednání plně zodpovědný Uživatel.
  12. Služba linktogame.pl nenese odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku jejich použití.
  13. Vyplacení by mělo být provedeno elektronicky, na základě faktur, stvrzenek, nebo jiných dokladů vydaných Partnerem. Minimální částka pro výběr je 50€. Platby budou prováděny do 30 dnů ode dne doručení faktury majitelem linktogame.pl.
  14. Společnost linktogame.pl je oprávněna zrušit platbu, když dojde k porušení podmínek použití.
  15. Po dobu trvání této dohody je Partner a Inzerent povinen zachovat důvěrnosti a všechny infomace a to i po dobu 12-ti měsíců po ukončení dohody.