Gebruiksvoorwaarden
De volgende regelement bepaalt de regels voor de samenwerking tussen:
1. Uitgever
en
2. linktogame.com, een merk van het bedrijf:
Mellongames S.A.
Mysłowicka 2A
01-612 Warszawa
Poland
NIP (BTW): 7010259915
REGON: (Inschrijfnummer bij het centraal bureau van de statistiek) 142606847
KRS:(Inschrijfnummer in het handelsregister) 0000407529
Basisbegrippen in de Algemene Voorwaarden:
 1. Algemene voorwaarden - het onderstaand document.
 2. Gebruiker - elke natuurlijke- of rechtspersoon die op de site linktogame.pl geregistreerd is.
 3. Adverteerder - elke natuurlijke- of rechtspersoon die de uitgifte van een advertentie bestelt in het systeem linktogame.pl en geregistreerd is als adverteerder.
 4. Uitgever - elke natuurlijke- of rechtspersoon die betrokken is in het systeem linktogame.pl
Inhoud van het Reglement
 1. Het doel van het reglement linktogame.pl is het bepalen van de samenwerkingregels tussen de organisator en de uitgever. Met als doel het promoten van produkten en diensten van de uitgevers door middel van eigen materialen en gereedschap van de organisator via hun computersysteem.
 2. Om deel te nemen in het netwerk linktogame.pl moet je de bepalingen van dit reglement aanvaarden en een goedgekeuring van je rekening door een van de netwerk medewerkers ontvangen.
 3. Alleen individuen die 18 jaar of ouder zijn kunnen aanvaard worden in het systeem linktogame.pl. In het geval van minderjarigen met beperkte rechtsbevoegdheid, is het vereist om en instemming van de ouders of verzorgers schriftelijk per post in te dienen.Anderen formen van instemming zijn niet toegestaan!
 4. Advertenties zonder inhoud of waardevolle inhoud mogen niet geplaatst worden op paginas.
 5. De code gegenereerd door linktogame.pl moet rechtstreeks in een webpagina worden geplakt zonder wijziging
 6. Alle methodes die kunstmatige, oneerlijke kliks, registreringen of automatisch reklames tonen zijn niet toegestaan. Het is verboden om herhalend handmatig op advertenties te klikken, het plaatsen van inscriptieprikkels om op de advertenties te klikken of het gebruik van programma's die kliks simuleren. Het is ook verboden om links of banners te plaatsen op andere dan de aangemelde websites. Elke uitgever moet weten waar de link is, en indien nodig, en verificatie moet hem dat aanwijzen.
 7. Elke gebruiker ontvangt toegang tot de statistieken.
 8. Ieder gebruiker kan met of zonder opgaaf van reden zijn advertenties beëindigen. Dit kan door middel van het verwijderen van de ontvangen site code via linktogame.pl. Systeembeheerders kunnen ook op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden hun samenwerking met de uitgever beëindigen.
 9. Je stemt ermee in dat de organistor gebruik mag maken van jouw naam in presentaties, promotiemateriaal, de jaarrekening, lijsten van klanten websites, pagina's met zoekresultaten en aanbevolen websites met als doelstelling het informeren over de samenwerkingsovereenkomst tussen jouw en de organisator. Tevens verklaar je accoord te gaan met het ontvangen van nieuwsbrieven van de organisators
 10. Het netwerk linktogame.pl behoudt zich het recht om een reclame te weigeren of the schorsen zonder toelichting van redenen. Linktogame.pl netwerk behoudt zich het recht op het niet uitbetalen van de beloning in geval van een overtreding van de regels.
 11. De gebruiker is verantwoordelijk indien auteursrechten worden geschonden. Bijvoorbeeld door het gebruik van inhoud van webpagina's die eigendom zijn van een andere persoon.
 12. De dienst linktogame.pl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik.
 13. De betaling wordt elektronisch ingediend op basis van facturen, kwitanties of andere documenten die door de uitgever zijn vermeld. Het minimum bedrag is 50 euro. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de eigenaar van linktogame.pl.
 14. Het netwerk linktogame.pl heeft het recht om in het geval van schending van het regelement de betaling te annuleren.
 15. De uitgever en de adverteerder zijn gedurend de looptijd van deze overeenkomst verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van alle gegevens evenals gedurende 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst.