Warunki korzystania z serwisu
Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:
1. Wydawcą,
oraz
2. linktogame.pl, marka należąca do spółki:
Mellongames S.A.
Mysłowicka 2A
01-612 Warszawa
Poland
NIP: 7010259915
REGON: 142606847
KRS: 0000407529
Podstawowe pojęcia zawarte w regulaminie:
 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie linktogame.pl
 3. Reklamodawca – każda osoba fizyczna lub prawna zlecająca emisję reklamy w systemie linktogame.pl zarejestrowana jako reklamodawca.
 4. Wydawca – każda osoba prawna lub fizyczna uczestnicząca w systemie linktogame.pl
Treść regulaminu:
 1. Przedmiotem regulaminu sieci linktogame.pl jest określenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem, a Wydawcą w celu promocji przez Wydawcę produktów i usług Reklamodawców, przy wykorzystaniu środków własnych oraz materiałów i narzędzi udostępnionych przez Organizatora, za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w sieci linktogame.pl jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz pozytywnie zatwierdzone konto przez pracownika sieci reklamowej
 3. Do systemu linktogame.pl przyjmowane są witryny osób, które ukończyły 18 rok życia. W przypadku Wydawcy posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga przedłożenia zgody przez rodziców lub uprawnionych do tego opiekunów lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres korespondencyjny.
 4. Reklamy nie mogą się znajdować na stronach bez zawartości lub bez wartościowej treści.
 5. Kod wygenerowany przez linktogame.pl musi zostać wklejony bezpośrednio na stronę WWW bez modyfikacji.
 6. Wszystkie metody generujące sztuczne, nieuczciwe kliknięcia, rejestracje lub automatyczne wyświetlenia reklam są niedozwolone. Zabronione jest ręczne, powtarzające się klikanie w reklamy, umieszczanie napisów zachęcających do kliknięcia lub używanie programów symulujących kliknięcia. Zabronione jest umieszczanie linków lub banerów na stronach innych, niż zgłoszona. Każdy wydawca musi wiedzieć gdzie znajduje się link i w razie konieczności i weryfikacji musi go wskazać.
 7. Każdy użytkownik serwisu otrzymuje dostęp do statystyk.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie z podaniem lub bez podania przyczyny zakończyć wyświetlanie reklam, usuwając z witryny kod wklejony z serwisu linktogame.pl. Administratorzy systemu mogą również w dowolnym momencie bez podania przyczyny zakończyć współpracę z danym wydawcą.
 9. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie przez Organizatora nazwy Użytkownika w prezentacjach, materiałach reklamowych, w sprawozdaniach finansowych, wykazach witryn WWW klientów, stronach wyników wyszukiwania oraz stronach polecania, wyłącznie w celu informowania o współpracy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem. Użytkownik zgadza się również na otrzymywanie od Organizatora newsletterów.
 10. Sieć linktogame.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny. Sieć linktogame.pl zastrzega sobie prawo do niewypłacenia wynagrodzenia w przypadku naruszenia regulaminu.
 11. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika – poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób – odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
 12. Serwis linktogame.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikłe wskutek jego użytkowania.
 13. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę. Minimalna kwota wypłaty to 50 zł. Wypłaty realizowane są do 30 dni od otrzymaniu rachunku przez właściciela linktogame.pl.
 14. Sieć linktogame.pl ma prawo do anulowania wypłaty w przypadku naruszenia regulaminu.
 15. W czasie trwania niniejszej Umowy Wydawca i Reklamodawca jest zobowiązany do poufności wszystkich informacji jak i w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu Umowy.